Serwis InformatykaActive Jet - tusze i tonerySerwis Informatyka

Darmowe oprogramowanie dla studentów - MSDNAA

Microsoft Developer Network Academic Alliance

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesteś studentem informatyki lub interesujesz się informatyką i chciałbyś mieć bezpłatny dostęp do najnowszych wersji oprogramowania Microsoft? Wystarczy, że Twoja uczelnia i wydział biorą udział w programie Microsoft Developer Network Academic Alliance.

 

Program MSDNAA (Microsoft Developer Network Academic Alliance) jest programem firmy Microsoft przeznaczonym dla uczelni wyższych umożliwiającym dostęp do najnowszych wersji oprogramowania tej firmy zarówno studentom, jak i kadrze naukowej.

 

Program jest skierowany do uczelni, które prowadzą zajęcia z szerokopojętej informatyki. Umożliwia on dostęp do legalnego i bezpłatnego oprogramowania firmy Microsoft dla studentów (również wieczorowych, zaocznych i podyplomowych) zapisanych na conajmniej jedne zajęcia prowadzone przez jednostkę, która uczestniczy w subskrypcji. Dostęp do oprogramowania posiada również kadra naukowa prowadząca zajęcia w ramach tejże jednostki.

 

Listę uczelni uczestniczących w programie MSDNAA można przejrzeć także na Portalu CodeGuru pod adresem:

http://www.codeguru.pl/msdnaa.aspx

 

Krótko o warunkach

Oprogramowanie zawarte w subskrypcji może być użyte wyłącznie do tworzenia niekomercyjnego (non-profit) oprogramowania w celach edukacyjnych i badawczych. Licencja umożliwia instalację nieograniczonej ilości kopii oprogramowania dostarczonego w ramach MSDNAA zarówno na posiadanych przez jednostkę komputerach, jak i komputerach należących do pracowników oraz studentów danej jednostki.

 

Licencja jest dożywotnia, co oznacza, że uczestnik programu może korzystać z zainstalowanego oprogramowania po skończeniu studiów pod warunkiem, że dalej będzie ono używane zgodnie z zasadami licencji MSDNAA.

 

W skład subskrybcji wchodzi większość oprogramowania firmy Microsoft, a w szczególności:

Visual Studio – bogaty zestaw wielu narzędzi

do tworzenia i rozwijania oprogramowania;

Microsoft .NET Enterprise Servers, takie jak:

Windows 2003 Server, SQL Server, Exchange

Server, Commerce Server, BizTalk Server, Host Integration Server, Application Center Server, System Management Server; Systemy operacyjne (np.: Windows XP, Windows Vista, Windows 2000); Zestawy oprogramowania Software Development Kit (SDK) i Driver Development Kit (DDK); Visio Professional; MSDN Library; narzędzia programistryczne dla Windows CE...i wiele innych.

 

MSDNAA w pytaniach i odpowiedziach

(źródło: Promise)

 

1.      Co to jest MSDN Academic Alliance?
MSDN Academic Alliance jest to program dla uczelni wyższych prowadzących zajęcia dydaktyczne z szeroko rozumianej informatyki. Każda jednostka (przykładowo: wydział/instytut/katedra) otrzymuje subskrypcję MSDNAA, która daje dostęp do platformy Microsoft, serwerów oraz narzędzi programistycznych. Oprogramowanie, dostarczone w MSDNAA, może być instalowane na dowolnej liczbie komputerów jednostki. Jego użycie oznacza niekomercyjne wykorzystanie, wyłącznie w celu projektowania i prowadzenia zajęć oraz do badań naukowych. Nie wolno go używać do budowania infrastruktury na uczelni (np. Nie wolno go używać w dziekanacie, jako serwera wydziałowego). Studenci jednostki mogą pobierać je oraz instalować na swoich komputerach osobistych. Mamy dwa główne cele programu 1) Chcemy dać Państwu łatwiejszy dostęp do tańszych zasobów: narzędzi programistycznych Microsoft, platform oraz serwerów, do projektowania i prowadzenia zajęć oraz badań naukowych. 2) Chcemy, aby powstała społeczność akademicka, która będzie dzielić się wiedzą oraz propagować wykorzystanie naszych technologii.

2.      Kto może przystąpić do programu?
Serdecznie zapraszamy do udziału w programie MSDN Academic Alliance każdą uprawnioną jednostkę (wydział/instytut/katedra), która działa w ramach instytucji edukacyjnej oraz (a) jest akredytowana przez właściwy rządowy organ regulacyjny w kraju jej siedziby; (b) została zatwierdzona przez firmę Microsoft – według jej wyłącznego uznania.

3.      Co to znaczy uprawniona jednostka? Czy uprawnione są tylko jednostki z niektórymi, wybranymi nazwami wydziałów, instytutów, katedr?
Nie, członkostwo w programie nie jest ograniczone przez określone nazwy wydziałów, instytutów czy katedr. Zasoby dostępne w MSDNAA można wykorzystywać na wielu rodzajach zajęć dydaktycznych. W związku z tym uprawniona jednostka to taka, która prowadzi kursy z zakresu informatyki, inżynierii lub systemów informacyjnych.

4.      Jak długo trwa uczestnictwo w programie?
W każdym roku są dwa okresy przyjmowania i rejestrowania nowych uczestników. Od stycznia do grudnia oraz od lipca do czerwca. Termin rejestracji decyduje o przypisaniu do jednego z tych dwóch okresów. Aplikacje, które otrzymujemy na trzy miesiące przed rozpoczęciem lub końcem danego okresu są automatycznie przypisywane do niego.

5.      Jak mogę przystąpić do programu MSDN Academic Alliance?
Najprostszą metodą jest kontakt z naszym partnerem, firmą APN Promise. APN Promise ul. Zielna 39 00-108 Warszawa, Polska Telefon: +48 (22) 351 90 07 Fax: +48 (22) 351 90 99 E-mail: Agnieszka.Stys@promise.pl

6.      Jak mogę zapłacić za udział w MSDNAA?
Płatność przelewem na podstawie faktury proforma. Po wpłynięciu pieniędzy na konto firmy APN Promise Sp. z o.o. faktura proforma zostaje automatycznie przerobiona na fakturę VAT.

7.      Czy mój udział w MSDNAA jest opodatkowany?
Płatność za MSDN Academic Alliance jest obłożona 22% podatkiem VAT.

8.      Nasze laboratoria komputerowe są używane przez studentów z innych wydziałów. Czy mogę w nich zainstalować oprogramowanie MSDNAA? Czy studenci z innych wydziałów mogą z niego korzystać?
Jednym z głównych celów programu MSDNAA jest zapewnienie studentom możliwości korzystania i testowania swoich programów w salach laboratoryjnych. Nawet jeśli jednostka (wydział/instytut/katedra) dzieli salę z inną, może zainstalować oprogramowanie i udostępnić je wszystkim studentom korzystającym z laboratorium. Przypominamy, że jednostki, które są zarejestrowanie w MSDNAA nie mogą instalować żadnych części oprogramowania w salach do nich nienależących. Ponadto tylko studenci, którzy mają w planie zajęć przynajmniej jedne zajęcia prowadzone przez jednostkę mogą używać MSDNAA na swoich komputerach osobistych.

9.      Co zyskuję przystępując do programu?
Członkostwo daje możliwość zainstalowania MSDNAA w laboratoriach. Dodatkowo studenci jednostki mogą instalować oprogramowanie na swoich komputerach osobistych. MSDNAA to więcej niż zwykła subskrypcja. Daje ona szeroką gamę udogodnień:

§         Subskrypcja MSDNAA zawiera platformę Microsoft, serwery oraz narzędzia programistyczne. Ponadto dostępne są wersje testowe, najnowsze edycje programów i wsparcie techniczne.

§         Specjalne prawa licencyjne pozwalają jednostkom na instalowanie MSDNAA na dowolnej liczbie maszyn w salach dydaktycznych wyłącznie w celu projektowania, prowadzenia zajęć oraz badań naukowych.

§         Studenci mogą zainstalować oprogramowanie na własnych komputerach osobistych i wykorzystywać je do nauki oraz do tworzenia programów.

§         Witryny internetowe społeczności zawierają wiele materiałów i publikacji przydatnych w prowadzonych zajęciach z informatyki, inżynierii oraz systemach informacyjnych.

§         Stały dostęp (tam, gdzie są stałe łącza) do pobierania uaktualnień MSDN.

§         Automatyczna dystrybucja oprogramowania oraz kluczy produktów uprawnionym użytkownikom poprzez sieciowy, darmowy system e - academy License Management System (ELMS). http://www.msdnaa.net/resources/display.aspx?resid=1607

§         Dostęp do samouczków, przykładów kodu, projektów, dokumentów technicznych, przykładów wykorzystań technologii.

§         Pomoc na grupach dyskusyjnych.

§         Możliwe zniżki oraz oferty specjalne.

§         Możliwość współpracy przy projektach.

10.  Czy można używać oprogramowania MSDNAA po zakończeniu studiów?
Tak, student, który zakończył piąty rok studiów, może w dalszym ciągu niekomercyjnie używać oprogramowania MSDNAA, jednak nie może nic doinstalowywać ani uaktualniać.

Polityka Prywatności