Serwis InformatykaActive Jet - tusze i tonerySerwis Informatyka

Jak Microsoft wpiera edukację studentów w Polsce?

Każdego roku 245 tysięcy polskich studentów rozwija swoje umiejętności w zakresie nowych technologii i innowacyjności dzięki uczestnictwu w programach akademickich oferowanych przez Microsoft.

Jednocześnie blisko 500 wykładowców uczelni wyższych rocznie podnosi swoje kwalifikacje w programie IT Academy. W ten sposób Microsoft stara się aktywnie wspierać polskich studentów, którzy w przyszłości będą stanowić awangardę zmian technologicznych, społecznych i gospodarczych naszego kraju.

Nowe technologie są czynnikiem stymulującym rozwój gospodarki i mogą stanowić przewagę konkurencyjną. W Polsce 275 tysięcy studentów kształci się na kierunkach technicznych. Przyszłość naszej gospodarki w dużej mierze zależy od ich wiedzy, umiejętności, ale też skłonności do własnej przedsiębiorczości i innowacyjności. Polski oddział firmy Microsoft od lat wspiera rozwój środowiska akademickiego poprzez szereg programów adresowanych zarówno do kadry akademickiej, jak i samych studentów.

„Programy akademickie firmy Microsoft stanowią cenny przykład udanej współpracy uczelni z firmą o międzynarodowym zasięgu” – powiedział dr inż. Jan Rodziński, prodziekan ds. kształcenia Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej. – „Umożliwiają wykładowcom i studentom zdobywanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji. Pomagają one studentom w poznaniu najnowszych technologii, dzięki czemu młodzi ludzie mogą pewniej wkroczyć w życie zawodowe. Połączenie wiedzy, zapału oraz zaangażowania pracowników wydziału z możliwością wykorzystania materiałów dostarczanych w ramach takich projektów jak MSDNAA, ITAcademy czy Imagine Cup, pozwala rozszerzyć zakres przygotowania studentów na wyzwania, które czekają na nich na rynku pracy. Programy współpracy Microsoft z Politechniką Rzeszowską dostarczają nam zarówno darmowe oprogramowanie do celów edukacyjnych, jak również niezbędne szkolenia i materiały zakresu najnowszych technologii programistycznych i sieciowych”.

„Ponadto konkursy typu Imagine Cup pozwalają dodatkowo zaangażować studentów w działalność naukową i organizacyjną oraz zmobilizować ich do pracy w zakresie rozwoju osobistego i umiejętności pracy zespołowej” – dodaje.

Konkurs Imagine Cup jest chyba najbardziej znaną inicjatywą firmy Microsoft adresowaną do środowiska studenckiego. To największy obecnie tego typu konkurs na świecie dla studentów.
W roku akademickim 2009/2010 odbywa się już 8 edycja, a finały światowe wieńczące wielomiesięczne zmagania studentów odbędą się w Polsce. Poza Imagine Cup, Microsoft w partnerstwie z uczelniami realizuje także szereg innych programów, takich jak: Live@Edu, Grupa .NET i Grupa IT, MSDN Academic Alliance, IT Academy, Dream Spark oraz praktyki studenckie. Platformą do tej współpracy są programy, w ramach których Microsoft przekazuje bezpłatnie licencje swoich produktów, które służą dydaktyce oraz wspierają kadrę akademicką w dostępie do wiedzy i kompetencji.

„Różnorodność naszych działań skierowanych do studentów nie jest przypadkowa” – powiedział Dariusz Piotrowski, dyrektor działu Developer & Platform Group w polskim oddziale Microsoft.
– „Odpowiadają one obszarom, które są kluczowe dla rozwoju rynku IT. Polscy studenci już wielokrotnie, choćby podczas Imagine Cup, pokazali, że ich innowacyjne pomysły przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, mogą dać impuls do rozwoju całkiem nowych gałęzi naszej branży. Ponadto, oferując im
tak liczne programy, chcemy umożliwiać studentom dostęp do najnowszych zdobyczy technologicznych, wspierać w zdobywaniu wiedzy oraz kwalifikacji, zwiększając tym samym ich szanse na rynku pracy”.

Studenci oraz nauczyciele akademiccy mogą czerpać korzyści z licznych programów akademickich:

    Imagine Cup, który z małej rywalizacji pomiędzy dwiema uczelniami przerodził się w konkurs, w którym rokrocznie uczestniczy  kilkaset tysięcy studentów z całego świata. Imagine Cup stanowi doskonały start do kariery w branży IT oraz daje możliwość zaprezentowania na arenie międzynarodowej swoich kreatywnych pomysłów poprzez wykorzystanie znajomości nowoczesnych technologii. To także, poza poszukiwaniem rozwiązań problemów współczesnego świata,  fantastyczna zabawa w międzykulturowym środowisku oraz doświadczenie ważne dla rozwoju zawodowego.  Skorzystało z niego już kilkuset studentów z Polski, którzy zgłosili swoje projekty i aktywnie brali udział w kolejnych edycjach konkursu. Aż 31 młodych, innowacyjnych Polaków stanęło na podium w dotychczasowych finałach światowych w Barcelonie, Tokio, Seulu, Paryżu
i Egipcie. Więcej informacji na temat Imagine Cup, którego przyszłoroczne światowe finały odbędą się w Polsce, można znaleźć pod adresem www.imaginecup.pl
    Program Live@Edu, jest inicjatywą skierowaną do uczelni wyższych, w ramach której mogą
one otrzymać zestawy bezpłatnych, hostowanych usług komunikacyjnych dla pracowników, studentów i absolwentów. Program Live@Edu oferuje aż 10 GB miejsca na pocztę elektroniczną, kalendarz, komunikator internetowy, foldery online, dostęp z urządzeń przenośnych,
wsparcie techniczne dla kadry IT, a także bezpłatny dostęp do witryny www.dreamspark.com.
Z programu oraz technologii Microsoft skorzystało już blisko 130 tysięcy użytkowników, a ich liczba stale rośnie. Aby dowiedzieć się więcej o programie Live@Edu, zapraszamy na stronę http://www.microsoft.com/poland/edukacja/uczelnie/live_edu.aspx
    Grupa .NET oraz Grupa IT, to wyjątkowa możliwość poszerzenia wiedzy podczas spotkań
z ekspertami i praktykami branży IT. W poprzednim roku akademickim zorganizowano ich ponad 30, a wzięło w nich udział blisko 6 000 osób. Poza konferencjami z ekspertami zorganizowano także ponad 700 spotkań kół Grupy .NET oraz Grupy IT na największych uczelniach technicznych w Polsce, w których wzięło udział 12 000 osób.
    MSDN Academic Alliance, to możliwość uzyskania licencji do bezpłatnego korzystania
z  oprogramowania Microsoft przez studentów oraz placówki akademickie. W poprzednim roku akademickim wydano w Polsce ponad 250 000 licencji dla studentów. Z programu skorzystało
także 400 wydziałów naukowych. Więcej informacji można znaleźć pod adresem http://www.microsoft.com/poland/edukacja/msdnaa_dla_studenta.aspx
    Program IT Academy, to cykl szkoleń podnoszących kwalifikacje oraz wiedzę zarówno nauczycieli akademickich, jak i studentów. W roku akademickim 2008/2009 przeprowadzono 31 szkoleń zorganizowanych przy współpracy z 462 wykładowcami. Inicjatywa ta obejmuje także
ITAcademy Lokalne, w ramach którego uczelnia otrzymuje grant edukacyjny, który może wykorzystać na rozwój wiedzy, umiejętności oraz certyfikację pracowników uczelni.
W roku akademickim 2008/2009 z zajęć w ramach ITAcademy Lokalna skorzystało ponad 55 000 studentów.
    DreamSpark, to program który zapewnia studentom bezpłatny dostęp do narzędzi technologicznych Microsoft, takich jak zestawy narzędzi projektowych i programistycznych,
jak również zestawy kluczy licencyjnych. Od chwili uruchomienia programu w Polsce skorzystało
z niego ponad 3 000 użytkowników. Więcej informacji o programie można znaleźć pod adresem http://www.microsoft.com/poland/edukacja/dreamspark.aspx  

Microsoft oferuje studentom także możliwość odbycia staży zarówno w polskim oddziale firmy, jak i instytucjach wykorzystujących technologie Microsoft, takich jak: US Lab czy Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obecnie aż 35 studentów zdobywa doświadczenie zawodowe podczas staży w firmie Microsoft. Nabór na praktyki jest prowadzony przez cały rok.

Więcej informacji na temat wszystkich programów Microsoft skierowanych do studentów można uzyskać na stronie http://www.microsoft.com/poland/edukacja/default.aspx


data ostatniej modyfikacji: 2009-11-16 16:47:41
Komentarze
Polityka Prywatności